Verslag burenoverleg 11 november 2015

Het Aandachtcentrum hecht aan een goed contact met de buurt. Daarom vindt elk jaar een overleg plaats tussen tussen een afvaardiging van het bestuur van het Aandachtscentrum en en aantal bewoners uit de buurt. Klik hier om het Verslag burenoverleg 11 november 2015 te lezen.