Rooster makenHet rooster maken, een maandelijkse puzzel. Staat uw naam er straks ook op?

Medewerker worden

Vacature gastheer/gastvrouw
Voor het vervullen van de rol van gastvrouw of gastheer zoeken wij representatieve medewerkers die in staat zijn om te luisteren naar onze bezoekers. Als gastheer of gastvrouw geeft u gestalte aan de opdracht om beschikbaar te zijn voor mensen en stelt u zichzelf beschikbaar met uw persoonlijke mogelijkheden, ervaringen en vaardigheden.

Het Diakonaal Aandachtscentrum heeft mensen nodig, die:

  • als gastheer of gastvrouw de bezoekers ontvangen;
  • met een open geest en houding de bezoekers tegemoet treden;
  • in staat zijn eigen normen en waarden van die van een ander te onderscheiden en niet aan de ander op te leggen;
  • bereid zijn een vast aantal uren per week aanwezig te zijn;
  • emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn;
  • hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit;
  • de doelstelling en de uitgangspunten van het Diakonaal Aandachtscentrum onderschrijven;
  • bereid zijn een basistraining te volgen en later aan begeleidingsbijeenkomsten deel te nemen;
  • zich ervan bewust zijn, dat zijzelf soms ook een ander nodig hebben;
  • bereid zijn om in teamverband te werken.

Bent u geïnteresseerd in het medewerkerschap?
Neemt u dan contact op met coördinator Rikie Bansberg,
e-mail: coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl