Vacatures

Wij zoeken bestuursleden!

Wij zoeken mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor fondsenwerving en PR/communicatie.
Tevens is de functie van secretaris vacant en onze voorzitter zal eind dit jaar zijn functie neerleggen. De gemiddelde tijdsbesteding per functie is ongeveer 2 à 3 uur per week. 
Ben jij maatschappelijk betrokken, heb je bestuurlijke kwaliteiten en een christelijke levensovertuiging, dan is een bestuursfunctie bij het Diakonaal Aandachtscentrum wellicht iets voor jou!

Het Aandachtscentrum is al meer dan 25 jaar een plek in Dordrecht waar dagelijks zo’n 50 mensen binnenstappen die behoefte hebben aan begrip, troost, aandacht, rust of een hartverwarmend gesprek met onze gastheren en gastvrouwen. Deze vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator, die parttime in dienst is.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting en bewaakt de gang van zaken binnen het Aandachtscentrum.
Het vergadert 11 keer per jaar waarvan 3 maal in groter verband met de vertegenwoordigers van de participerende kerken uit Dordrecht en Zwijndrecht. 

De taakomschrijvingen van de verschillende functies zijn ook op te vragen via ons secretariaat. 
Stuur jouw korte motivatiebrief op naar secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl.
Voor inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met Dhr. A. (Ton) van de Minkelis (voorzitter) a.minkelis@kpnplanet.nl , 06-51991805