Vacature

Wij zoeken een voorzitter!

Ben jij maatschappelijk betrokken en kerkelijk meelevend, dan is een bestuursfunctie bij het Diakonaal Aandachtscentrum wellicht iets voor u.
Wij zoeken een
voorzitter. De huidige voorzitter zal eind 2019 zijn functie neerleggen. De gemiddelde tijdsbesteding per functie is ongeveer 2 à 3 uur per week.
 

Het Aandachtscentrum is al meer dan 25 jaar een plek in Dordrecht waar dagelijks zo’n 50 mensen binnenstappen die behoefte hebben aan begrip, troost, aandacht, rust of een hartverwarmend gesprek met onze gastheren en gastvrouwen. Deze vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator, die parttime in dienst is.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting en bewaakt de gang van zaken binnen het Aandachtscentrum.
Het vergadert 11 keer per jaar waarvan 3 maal in groter verband met de vertegenwoordigers van de participerende kerken uit Dordrecht en Zwijndrecht. 

Als u interesse heeft kunt je een korte motivatiebrief sturen naar
secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl.

Voor inhoudelijk informatie kun je contact opnemen met Dhr. A. (Ton) van de Minkelis (voorzitter) a.minkelis@kpnplanet.nl , 06-51991805