Geschiedenis

Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht  is al ruim 25 jaar een inloophuis(kamer) waar mensen rust vinden, een praatje maken met de vrijwilligers of gewoon wat zitten lezen. In Dordrecht gestart in 1992, op initiatief van de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht en in het jaar 2000 uitgebreid met de Stichtingsraad, waarin meerdere kerken participeren. Die betrokkenheid blijkt door een financiële bijdrage, het werven van nieuwe medewerkers en het adviseren en ondersteunen van het Dagelijks bestuur. 

Tot 2010  was het Aandachtscentrum gevestigd aan de Steegoversloot in Dordrecht en in 2010 nam het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht zijn huidige pand aan de Singel in gebruik. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de ontwikkelingsplannen van de gemeente Dordrecht met het Hofkwartier, waarvan het vorige pand een onderdeel is. Er is een stiltecentrum aanwezig waar bezoekers zich terug kunnen trekken. 

Het aantal bezoekers is de laatste jaren flink toegenomen. In 1992 waren dat vier tot zes bezoekers per middag; de laatste jaren zijn dat er gemiddeld zestig tot zeventig. Het DAC voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is voor deze mensen een baken en rustpunt.

Stichtingsraad-participerende kerken: