Er echt kunnen zijn“Er écht kunnen zijn voor onze bezoekers, dat vinden wij belangrijk”

Samenwerking

Diakonaal Platform Dordrecht
Het Diaconaal Platform Dordrecht is een stichting die diaconieën en hulpverlenende instanties samenbrengt in een platform wat bedoeld is voor kennis uitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar.

Platform voor dak- en thuislozen in Dordrecht
Een aantal hulpverleningsorganisaties, zoals De Hoop, het Leger des Heils, de Buitenwacht en het Aandachtscentrum, onderhouden contacten en werken samen in dit platform.

Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum
Deze stichting doet aan fondswerving bij particulieren, niet participerende kerken en bedrijven.

Taskforce overlast in de openbare ruimte
Gemeente, politie en hulpverlenende organisaties, waaronder het Aandachtscentrum, zetten zich samen in tegen overlast in de binnenstad van Dordrecht.

Participerende kerken
In het Diakonaal Aandachtscentrum participeren diverse kerken en kerkelijke gemeenten in Dordrecht, Dubbeldam en Zwijndrecht.  Die betrokkenheid blijkt door een financiële bijdrage, het werven van nieuwe medewerkers en het adviseren en ondersteunen van het bestuur in de Stichtingsraad.

Het Diakonaal Aandachtscentrum is sinds 2005 aangesloten bij Johanniter Hulpverlening. Dit is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie die in 1974 is opgericht door de Johanniter Orde. De vrijwilligers van Johanniter Hulpverlening helpen ouderen, zieken, sociaal zwakkeren en gehandicapten.