Er echt kunnen zijn“Er écht kunnen zijn voor onze bezoekers, dat vinden wij belangrijk”

Doneren

Uw financiële steun stellen wij erg op prijs. U kunt dat doen met een gift. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden beschreven.

Volledig aftrekbare periodieke gift
Sinds 2014 is er de mogelijkheid om jaarlijks gedurende een periode van minstens 5 jaar een gift te geven die geheel aftrekbaar is zonder dat daarvoor een drempelbedrag geldt. Klik hier voor het formulier overeenkomst periodieke gift in geld. U kunt het in tweevoud uitprinten, invullen en beiden ondertekend opsturen naar de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum, Singel 273, 3311 HD in Dordrecht. U ontvangt daarna één getekend exemplaar van ons terug voor uw eigen administratie.

Eenmalige of doorlopende gift via een incasso machtiging
Klik hier voor het formulier eenmalige incassomachtiging en hier voor het formulier doorlopende incassomachtiging. Uw gift is (rekening houdend met het drempelbedrag) fiscaal aftrekbaar. U kunt het uitprinten en ingevuld en ondertekend naar ons opsturen.

Overboeking
U kunt ons natuurlijk ook ondersteunen door zelf uw bijdrage (automatisch) over te maken naar de Stichting Vrienden Diakonaal Aandachtscentrum, rekeningnummer NL06 RABO 0315 3561 62. Uw gift is (rekening houdend met het drempelbedrag) fiscaal aftrekbaar, want de Stichting Vrienden Diakonaal Aandachtscentrum is een  ANBI-geregistreerde organisatie.

Anbi-logo

Met het oog op onze ANBI-registratie vindt u hier een overzicht van de financiën bij het Diakonaal Aandachtscentrum voor het jaar 2017: de balans van de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum en het balansoverzicht van het Diakonaal Aandachtscentrum.