Er echt kunnen zijn“Er écht kunnen zijn voor onze bezoekers, dat vinden wij belangrijk”

Organisatie

Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen. Het is een plaats waar:

  • iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek 
  • mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten
  • informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening
  • doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood

Aansturing
In het Diakonaal Aandachtscentrum werken ruim vijftig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een team van stafleden leidt de activiteiten in goede banen. Dit team bestaat uit een coördinator, drie mentoren en een pastoraal medewerker.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het centrum. Het bestuur overlegt daarover regelmatig met het Stafteam  en met de Stichtingsraad. In deze raad zijn alle participerende kerken vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: dhr. ir. A.  van de Minkelis

Vice voorzitter: jhr. A. Bowier
Penningmeester: dhr. F. de Groot
Secretaris: mw. E. van Wenum
Vertegenwoordiger medewerkers: mw. J.P.E. Romijn

Financiën
Het  Diakonaal Aandachtscentrum krijgt geen subsidie van de overheid en is 100% afhankelijk van giften.  Die ontvangen wij voor een groot deel via de participerende kerken. Andere inkomstenbronnen zijn: particuliere giften, bijdragen van fondsen,  sponsoring door bedrijven en collecteopbrengsten van kerken uit heel Nederland. Ook via de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum ontvangen we donaties en giften voor onze activiteiten.
BDO Accountants en Belastingadviseurs stelt onze jaarrekening op. Klik op de link voor de verkorte jaarrekening 2018

Beloningsbeleid bestuur en medewerkers
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Alleen de vaste coördinator en de interieurverzorgster zijn parttime in dienst en ontvangen een salaris.

KVK: 41121097  .  ANBI: 804317549  .  RSIN: 801547313