Van de coördinator

Sinds enkele maanden is Gerda Post coördinator in het Diakonaal Aandachtscentrum
Met veel plezier lever ik sinds 1 september een bijdrage in het Diakonaal Aandachtscentrum.
Voor een deel van onze samenleving is aandacht, een luisterend oor niet vanzelfsprekend. Voor hen, voor degenen die sociaal (en vaak economisch) in de marge leven, is het centrum zo’n 30 jaar geleden opgericht en heeft het zijn bestaansrecht of beter gezegd bestaansplicht meer dan bewezen.

Bestaansplicht?
Bestaansplicht? Ja, we voelen ons als kerken geroepen een plek te bieden voor wie in onze samenleving weinig plek is. De Bijbel staat vol verhalen waarin opgeroepen wordt de weduwen en wezen, de armen en de zieken, te blijven zien, hen bij te staan en hen te ondersteunen. Niet alle mensen zijn in staat om te voorzien in hun eigen bestaan. Door domme pech, door eigen schuld, door allerlei omstandigheden komen mensen in problemen. Een oplossing lijkt in onze ogen soms simpel, maar de situaties waarin onze bezoekers leven zijn soms complex. Het is aan ons om de bezoekers, die soms heel andere of juist geen keuzes maken, te blijven aanvaarden wie zij zijn. We noemen hen bij hun naam en bieden een luisterend oor.

Presentie
We hanteren de presentiebenadering. Een benadering waarbij de bezoeker en de medewerker elkaar in gelijkwaardigheid ontmoeten, dat is voor onze bezoekers niet altijd vanzelfsprekend. De medewerker is er voor de bezoeker en toont oprechte aandacht. Het gaat erom dat de ander ervaart dat hij de moeite waard is, dat hij als mens gezien wordt. Elders op deze website vindt u hier meer over. De activiteiten en maaltijden die worden georganiseerd door de medewerkers, dragen bij aan de band tussen bezoekers en medewerkers.

Verschillende kerken
Een aantal kerken in Dordrecht en Zwijndrecht zien dit al 30 jaar als hun diaconale taak om mensen in de marge een plek te bieden. Een taak van dienstbaarheid en barmhartigheid waardoor mensen (weer) tot hun recht komen.
Het is bijzonder dat kerken van verschillende denominaties bijdragen leveren om ons aandachtscentrum te financieren en te bemensen. In deze diaconale taak kijken deze kerken over hun (geloofs)grenzen heen en vinden zij elkaar in hun diaconale taak ten behoeve van mensen in de marge.

Medewerkers
Onze medewerkers zijn allemaal vrijwilligers vanuit de diverse kerken en daarbuiten, die vaak al vele jaren bij ons werken. Zo’n 3 keer per maand worden zij 3 dagdelen ingeroosterd. De meesten als gastheer of gastvrouw, anderen als broodophalers (dat 2x per week wordt uitgedeeld), weer anderen als pannenkoekenbakkers. Ik bewonder de steeds weer enthousiaste inzet van de medewerkers, hun geduld en hun betrokkenheid met de bezoekers.  

Als coördinator ondersteun ik de medewerkers bij het reilen en zeilen in het Aandachtscentrum. Zij zijn tenslotte de mensen die voornamelijk het contact met de bezoekers hebben. Ik onderhoud het contact met instanties, met het bestuur en de Stichtingsraad. Steeds meer vind ik mijn weg.
Een veelzijdige baan die me veel energie geeft.

Mocht u meer willen weten, een financiële bijdrage willen leveren of een rol als gastheer/vrouw overwegen? Neem gerust contact op met coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl.

Tot ziens, hartelijke groet, Gerda Post

Meer nieuwsberichten

alle nieuwsberichten >>