Vacature secretaris bestuur

Door drukke werkzaamheden elders heeft de Secretaris van ons bestuur het besluit moeten nemen haar functie als Secretaris neer te leggen. Daarom zoeken wij een nieuwe Secretaris: een uitdagende vrijwilligersfunctie in een maatschappelijk relevante organisatie.

Wie zijn wij?
Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht (DAC) is 30 jaar geleden opgericht door een aantal diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerken van Dordrecht en Zwijndrecht en in het jaar 2000 uitgebreid met de Stichtingsraad, waarin meerdere kerken participeren. In eerste instantie gevestigd op de Steegoversloot, zetelen we nu al jaren aan de Singel 273-275. Het DAC is in feite een inloophuis(kamer) waar 5 dagen per week bezoekers welkom zijn die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie of thee.
Waar de oorspronkelijke doelgroep bestond uit eenzame ouderen, zien we de laatste jaren meer diversiteit ontstaan onder onze bezoekers: nog steeds de eenzame ouderen, maar ook mensen met een psychiatrisch onderliggend probleem, verslaving, statushouders met een traumatische ervaringen, en dak- en thuislozen.
Het DAC werkt met vrijwilligers die tijdens de inloop aanwezig zijn. Belangrijk te vermelden is dat we geen hulpverleners zijn, maar zonder (voor)oordeel of kennis van de geschiedenis er voor de kwetsbare bezoeker zijn voor aandacht, rust, wat gezelligheid en een luisterend oor kunnen bieden. De vrijwilligers worden getraind in aanpak en omgang met verschillende situaties. Naast de inloopmomenten verzorgen we vanuit het DAC ook taallessen; ook zijn er allerlei activiteiten waar bezoekers en vrijwilligers samen aan mee doen, aangevuld met incidentele uitstapjes. Er is structureel een enkele betaalde kracht: de coördinator en de huishoudelijk medewerkende. Het bestuur van het DAC bestaat uit vijf personen, allen vrijwilliger.

De Secretarisfunctie
De Secretaris maakt deel uit van een bestuur dat uit 5 mensen bestaat.
Hij/zij draagt zorg voor de correspondentie van het bestuur (in-/uitgaande post, jaarverslag, uitnodigingen bijeenkomsten), maakt teksten voor diverse publicaties, is actief op social media, organiseert bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur, de Stichtingsraad en is desgewenst aanwezig bij diverse overlegvormen binnen het DAC.
De Secretaris werkt nauw samen met de overige bestuursleden, de Coördinator en de Administratief ondersteuner (die o.a. de secretaris ondersteunt). De ervaring leert dat de werkzaamheden van de Secretaris gemiddeld een dagdeel per week kosten.

Wij zoeken
Iemand die gemiddeld een dagdeel per week als vrijwilliger wil bijdragen aan het goed functioneren van het DAC. Betrokken, nauwkeurig, digitaal vaardig en gemakkelijk schrijvend. Iemand met een levensovertuiging die past bij de grondslag van de Stichting.

De procedure
Stuur een e-mail naar bestuur@aandachtscentrumdordrecht.nl. Voor informatie belt u met de voorzitter Willem Kieboom: 06 83 700 735, of met de huidige secretaris Elly van Wenum: 06 30 12 80 43 De selectie van de nieuwe Secretaris wordt gedaan door het bestuur. Statutair wordt de benoeming verricht door de Stichtingsraad.

Deel dit bericht
Scroll naar top