Dit jaar gaan bezoekers en medewerkers samen de kerstviering verzorgen. En wel op zondag 22 december aan het begin van de middag. Er zijn plannen voor een heus koortje met muziekgroep, kerstliederen uit verschillende landen, een gedicht en tekst en natuurlijk aansteken van kaarsjes.

Wie wil mee komen zingen of muziek wil maken kan zich bij één van ons melden! Graag zelf!

Na de kerstviering is er dit jaar voor het eerst een gezamenlijke kerstmaaltijd met de mensen van Broodnodig. Vanaf 16uur is de inloop voor de kersmaaltijd. Om 16.30u starten we met de maaltijd in een buffetvorm.

Afsluitend worden de bij Broodnodig, traditionele rugzakken uitgedeeld aan de bezoekers.

De Kerstviering van het Aandachtscentrum in 2018