Op vrijdagmiddag 17 januari is de traditionele nieuwjaarsborrel voor alle relaties van het Diakonaal Aandachtscentrum.

Alle medewerkers, donateurs, ondernemers, fondsen, participerende kerken en andere kerken uit de regio die regelmatig voor ons collecteren en ons werk meenemen in gebed: veel dank namens het bestuur! Jullie betrokkenheid en inbreng is onmisbaar!