foto gemaakt tijdens soepzondagEens per maand soep op zondag, als de R in de maand is.

Basistraining

Elke gastheer of gastvrouw bij het Aandachtscentrum volgt de basistraining voor medewerker. Deze training rust hen in zes dagdelen toe voor hun werk bij het Aandachtscentrum.  De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  • diaconaat;
  • gastvrijheid en ontmoeting;
  • doelgroepen van het Aandachtscentrum;
  • geven en ontvangen van feedback;
  • omgaan met agressief gedrag;
  • omgaan met de huisregels.

Jaarlijks organiseren we een thema-avond om onze medewerkers blijvend toe te rusten in hun werk.