Er echt kunnen zijn“Er écht kunnen zijn voor onze bezoekers, dat vinden wij belangrijk”

Geschiedenis

Het Diakonaal Aandachtscentrum is in 1992 gestart op initiatief van de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht.  Na een statutenwijziging in 2000 ontstond ruimte om nieuwe participanten aan te trekken en het draagvlak van het Aandachtscentrum te verbreden.

Ruim zeventien jaar was het Aandachtscentrum gevestigd aan de Steegoversloot in Dordrecht. In januari  2010 nam het Diakonaal Aandachtscentrum zijn huidige pand aan de Singel in gebruik. De verhuizing was nodig vanwege de ontwikkelingsplannen van de gemeente Dordrecht met het Hofkwartier, waarvan het vorige pand een onderdeel is.
Het aantal bezoekers is in al die jaren toegenomen. In 1992 begonnen we met vier tot zes bezoekers per middag. De laatste paar jaar zijn dat er gemiddeld zestig tot zeventig. Het Diakonaal Aandachtscentrum voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is en mensen die op straat  leven. We zijn blij dat we voor deze mensen een baken en rustpunt kunnen zijn.