stamppotbuffetLekker: stamppot van het jaarlijkse stamppotbuffet op NL Doet.