Dank, hartelijk dank aan een ieder die ons een warm hart toedraagt. In december was ons jaarlijks periodiek “Aandacht” toegevoegd aan de PKN-kerkbladen van Dordrecht (Kerk op Dordt) en Zwijndrecht. 
Voor het eerst stond op dit periodiek een QR-code. We zijn dankbaar dat velen van u gebruik hebben gemaakt van deze code om financieel bij te dragen aan het Aandachtscentrum zodat we aandacht kunnen blijven geven aan mensen voor wie aandacht, gehoord worden niet vanzelfsprekend is. Hartelijk dank voor uw bijdragen.