Met Kerst wil het Licht geboren worden in mensen.
Tijdens een heerlijk 3 gangen diner stonden we stil bij het Lichtfeest dat kerst is. Het Licht der wereld wil zichtbaar zijn door aandacht, zorg en liefde voor elkaar. 
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door Dick. 

We kijken terug op een mooie bijeenkomst. Alle bezoekers en medewerkers droegen hier hun steentje aan bij.