Ondersteuning participerende kerken hartverwarmend

Afgelopen weken hebben we op diverse wijzen gemerkt dat kerken ons een warm hart toedragen.
In een gezamenlijke dienst in de Remonstrantse kerk met de Vrije evangelische gemeente Dordrecht en de Doopsgezinden uit Dordrecht werd in het kader van Diakonaatszondag gecollecteerd voor het Aandachtscentrum. In de preek over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, haalde dominee ds. Han Cuperus het Aandachtscentrum aan. Daarnaast mocht de coordinator een korte toelichting geven op het Aandachtscentrum.

 

Daarnaast hebben mensen van de Ontmoetingskerk Dordrecht-Sterrenburg heerlijke soep gekookt voor onze bezoekers op zondag 4 februari. Daarnaast vulden zij onze voorraad aan met in de kerk ingezamelde koffie, thee en suiker. Bovendien ontvingen we de collecte-opbrengst van 28 januari.

Onlangs mocht de coordinator op een ouderenmiddag komen in de Zuidhovenkerk. Het Aandachtscentrum is uitgebreid aan de orde gekomen. Er werden interessante vragen gesteld. Na afloop werd een mooi bedrag geschonken t.b.v. het Aandachtscentrum.