Vacature secretaris Dagelijks Bestuur

Over het Aandachtscentrum
Het Diakonaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek. Het centrum is zeven middagen per week en op zaterdagochtend open. Dit is mogelijk door de inzet van ruim vijftig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers én de financiële of materiële bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren.

Het Dagelijks Bestuur (D.B.)
Het Dagelijks Bestuur (D.B.) bestaat momenteel  uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris en een vertegenwoordiger van de medewerkers. Het D.B. zorgt dat alle middelen aanwezig zijn om het Aandachtscentrum optimaal te laten functioneren.

Ontstaan van de vacature
De vacature voor secretaris van het D.B. ontstaat doordat onze huidige secretaris per 1 juni wegens emigratie haar functie neerlegt.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
–    Het organiseren en verslaan van de vergaderingen van D.B., Stichtingsraad, Burenoverleg
–    Opstellen van de jaaragenda
–    Correspondentie (uitnodigingen, bedankbrieven, fondswerving)
–    Administratie en coördinatie van in- en uitgaande post, waaronder de jaarverslagen en de jaarlijkse nieuwsbrief Aandacht!
–    Onderhoud van contacten met relaties en participanten in overleg met de penningmeesters
–    Ondersteuning bij fondsenwerving
–    Overleg met de coördinator over voorkomende zaken.

We vragen…
–    Ervaring met bestuurszaken
–    Iemand die zelfstandig kan werken én binnen een team
–    Bereidheid om regelmatig op ons kantoor te werken.
–    Goede beheersing van de Nederlandse taal
–    Vaardigheid met Word, Excel en Power Point is een vereiste
–    Affiniteit met onze doelgroep
–    Tijd, inzet en betrokkenheid.

We bieden…
–    Een veelzijdige en uitdagende vrijwilligersfunctie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie waarbij de werkzaamheden meestal vanuit huis kunnen worden uitgevoerd;
–    De mogelijkheid om anderen met je werkervaring te kunnen helpen;
–    Ruimte voor eigen ideeën en inbreng.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter, Ton van de Minkelis, e-mail a.minkelis@kpnplanet.nl.

Solliciteren
We zien je sollicitatie – inclusief cv – graag tegemoet. Je kunt deze mailen naar coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl