Verslag burenoverleg 14 november 2016

Het Aandachtcentrum hecht aan een goed contact met de buurt. Daarom vindt elk jaar een overleg plaats tussen tussen een afvaardiging van het bestuur van het Aandachtscentrum en een aantal bewoners uit de buurt. Klik hier om het Verslag burenoverleg 14 november 2016 te lezen.