Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum doet aan fondswerving bij particulieren, niet participerende kerken en bedrijven.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden is het financieel ondersteunen van het Diakonaal Aandachtscentrum om haar werkzaamheden mogelijk te maken.

Beleidsplan
Door financiële ondersteuning van het Aandachtscentrum zorgen dat de werkzaamheden van het Diakonaal Aandachtscentrum kunnen worden uitgevoerd. Zie hiervoor verder het beleidsplan van het Diakonaal Aandachtscentrum. De Stichting Vrienden ontvangt haar gelden van particulieren, kerken, bedrijven en overige instanties en stichtingen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden bestaat uit:

  • voorzitter: jhr. ir. Arnold J. Laman Trip
  • penningmeester: dhr. Rijk van de Lagemaat
  • secretaris: Ir. Ton van de Minkelis

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten
Financieel ondersteunen van de activiteiten van het Diakonaal Aandachtscentrum.

Verantwoording
Download Publicatie Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden DAC voor de jaarcijfers 2022.

Overige gegevens
Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
RSIN-nummer: 804317549
Adres: Singel 273-275, 3311 HD Dordrecht