stamppotbuffetLekker: stamppot van het jaarlijkse stamppotbuffet op NL Doet.

Samenwerking

Het Diakonaal Aandachtscentrum heeft een samenwerking met:

Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum
Deze stichting doet aan fondswerving bij particulieren, niet participerende kerken en bedrijven.

Platform voor dak- en thuislozen in Dordrecht
Een aantal hulpverleningsorganisaties, zoals De Hoop, het Leger des Heils, de Buitenwacht en het Aandachtscentrum, onderhouden contacten en werken samen in dit platform.

Taskforce overlast in de openbare ruimte
Gemeente, politie en hulpverlenende organisaties, waaronder het Aandachtscentrum, zetten zich samen in tegen overlast in de binnenstad van Dordrecht.