Steun het Aandachtscentrum

Zonder de steun van vele particulieren, kerken, fondsen en bedrijven zou het Aandachtscentrum niet kunnen bestaan. Of u ons nu helpt met uw tijd of met uw netwerk, of u ons steunt in natura of met een geldbedrag, bij het werk in het Aandachtscentrum is uw steun zeer welkom.

Ontdek wat u kunt doen:

Aan de slag als vrijwilliger

In het Diakonaal Aandachtscentrum werken ruim veertig gemotiveerde en getrainde vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de kerken in de Drechtsteden. De meeste van hen zijn actief als gastvrouw of gastheer binnen de inloop. Zij werken in teams van drie collega’s en hebben maximaal één keer per week een dagdeel dienst. De medewerkers van de inloop ontvangen een uitgebreide training en er zijn bijeenkomsten waar ervaringen worden gedeeld.

Het Aandachtscentrum is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je belangrijkste talent: een ruim hart voor de bezoekers. We zoeken medewerkers die als gastheer of gastvrouw willen optreden tijdens de inloop, maar ook mensen die het leuk vinden om bezoekers te begeleiden bij activiteiten zoals tekenen en schilderen of het leren van de Nederlandse taal. Ook achter de schermen zijn mensen nodig: wil je een keer helpen koken, af en toe een stukje schrijven voor de website of foto’s maken? Meld je aan! 

Meer informatie over vrijwilliger worden bij het Aandachtscentrum of een middagje meedraaien om te kijken of het iets voor jou is? Neem contact op met de coördinator.

Actief worden als ambassadeur

Het Aandachtscentrum kan niet zonder de steun van kerken, bedrijven en particulieren. Wilt u ook helpen om ons inloopcentrum onder de aandacht te brengen van de mensen in uw omgeving, ga dan aan de slag als ambassadeur van het Aandachtscentrum.

Voer actie
Kom in actie voor het Diakonaal Aandachtscentrum. Regel dat er in uw kerk gecollecteerd wordt voor het Aandachtscentrum of dat we een plaatsje krijgen op het voorbederooster. Hang postertjes op of schrijf een stukje in uw kerkblad. Organiseer een sponsorloop, oliebollenactie of benefietdiner. Uw initiatieven zijn zeer welkom. Desgevraagd komen wij ons bij uw actie graag presenteren en werken we mee aan publiciteit.

Nodig ons uit
We komen graag langs, samen met een medewerker of bezoeker, om iets te vertellen over het werk in het Aandachtscentrum. Nodigt u ons gerust eens uit voor een bijeenkomst van uw organisatie, vereniging of kerkelijke gemeente.

Kom langs
Kom eens binnenlopen in het Aandachtscentrum om zelf te ervaren waar we mee bezig zijn. Of meld uzelf of uw leesgroep/bijbelkring/collega’s aan voor een Babbelbroodje. Een maaltijd die we samen met bezoekers organiseren om elkaar te ontmoeten en in gesprek te raken aan de hand van een thema.

Sponsoren in natura

Het Aandachtscentrum wordt gesteund door diverse bedrijven in de regio, zowel in natura als met een financiële bijdrage of korting op de dienstverlening. Wilt u onderzoeken wat u als bedrijf voor het Aandachtscentrum kunt betekenen? Neem contact op voor een gesprek met onze coördinator of penningmeester.

Doneren

Het Aandachtscentrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We ontvangen geen subsidie en zijn volledig afhankelijk van giften. Ook u kunt ons financieel ondersteunen met een gift. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden beschreven.

Direct doneren via Ideal
Via onderstaand veld kunt u direct doneren aan het Aandachtscentrum: 

[module volgt]

Overboeking
U kunt ons natuurlijk ook ondersteunen door zelf uw bijdrage (automatisch) over te maken naar de Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht o.v.v. ‘Gift Aandachtscentrum’ en uw postcode en huisnummer. Uw gift is (rekening houdend met het drempelbedrag) fiscaal aftrekbaar, want de Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is een ANBI-geregistreerde organisatie.

Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
IBAN:  NL 92 RABO 0161 0935 74
ANBI: 801547313

Met het oog op onze ANBI-registratie vindt u hier een overzicht van de financiën per 31-12-22 van zowel de Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht: 2022 St DAC Dordrecht – Definitieve jaarrekening 2022 als de Stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum: Publicatie Jaarverslag 2022.

Volledig aftrekbare periodieke gift
Sinds 2014 is er via de stichting Vrienden van het Diakonaal Aandachtscentrum de mogelijkheid om jaarlijks gedurende een periode van minstens 5 jaar een gift te geven die geheel aftrekbaar is zonder dat daarvoor een drempelbedrag geldt. Klik hier voor het formulier overeenkomst periodieke gift in geld. U kunt het in tweevoud uitprinten, invullen en beiden ondertekend opsturen naar de Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht, Singel 273-275, 3311 HD in Dordrecht. U ontvangt daarna één getekend exemplaar van ons terug voor uw eigen administratie.