Rooster makenHet rooster maken, een maandelijkse puzzel. Staat uw naam er straks ook op?

Medewerker worden

Vacature gastheer/gastvrouw (vrijwilliger)
Voor het vervullen van de rol van gastvrouw of gastheer zoeken wij representatieve medewerkers die in staat zijn om te luisteren naar onze bezoekers. Als gastheer of gastvrouw geeft u gestalte aan de opdracht om beschikbaar te zijn voor mensen en stelt u zichzelf beschikbaar met uw persoonlijke mogelijkheden, ervaringen en vaardigheden.

Het Diakonaal Aandachtscentrum heeft mensen nodig, die:

  • als gastheer of gastvrouw de bezoekers ontvangen;
  • met een open geest en houding de bezoekers tegemoet treden;
  • in staat zijn eigen normen en waarden van die van een ander te onderscheiden en niet aan de ander op te leggen;
  • bereid zijn een vast aantal uren per week aanwezig te zijn;
  • emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn;
  • hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit;
  • de doelstelling en de uitgangspunten van het Diakonaal Aandachtscentrum onderschrijven;
  • bereid zijn een basistraining te volgen en later aan begeleidingsbijeenkomsten deel te nemen;
  • zich ervan bewust zijn, dat zijzelf soms ook een ander nodig hebben;
  • bereid zijn om in teamverband te werken.

Bent u geïnteresseerd in deze mooie vrijwilligersfunctie?
Neemt u dan contact op met coördinator Petra Jongekrijg-van Dongen,
e-mail: coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl