Hartelijk dank

Ondersteuning participerende kerken hartverwarmend Afgelopen weken hebben we op diverse wijzen gemerkt dat kerken ons een warm hart toedragen. In een gezamenlijke dienst in de Remonstrantse kerk met de Vrije evangelische gemeente Dordrecht en de Doopsgezinden uit Dordrecht werd in het kader van Diakonaatszondag gecollecteerd voor het Aandachtscentrum. In de preek over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, […]