Het Diakonaal Centrum start iets nieuws: Babbelbroodje op woensdag 20 mei 2019

Het Diaconaal Aandachtscentrum, bekend om haar openstelling op zes middagen en een ochtend in de week, zet haar deuren nu open voor een ‘Babbelbroodje’. De insteek voor het organiseren van deze babbelbroodjes is ‘verbinden’; wij willen de mensen graag met elkaar in verbinding brengen.
Medewerkers en bezoekers ontvangen in het aandachtscentrum een bestaande groep mensen van een andere plek in de stad om met elkaar onder het genot van een broodje en een kom soep in gesprek te gaan over een onderwerp. Inmiddels zijn er 3 verschillende groepen, zoals een gespreksgroep uit een kerk en een leesclub, geweest. 
Wij geven informatie over het Aandachtscentrum, de bezoekers vertellen wat deze plek in de stad voor hen betekent, vervolgens gaan we met elkaar ‘babbelen’ en wisselen we ervaringen uit over een thema.

Na drie keer een bestaande groep te hebben ontvangen willen wij op woensdag 22 mei onze deuren open zetten voor u en voor jou tijdens een ‘open babbelbroodje’. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. Wij hopen op een zeer gevarieerde groep! Wilt u alleen komen of samen? Alles is goed. Aanmelden vóór mandag 20 mei bij Jacqueline.

Deelname aan dit babbelbroodje is gratis, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom!